Uitnodiging Jubileumviering
Wij hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de priesterwijding van Paul De Craene.
Wij vieren dit jubileum met een dankmis gevolgd door een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje dat ons door Paul wordt aangeboden.
Datum: zondag 30 juni om 11 uur
Plaats: Parochiekerk Sint-Gillis-buiten
Als geschenk willen wij Paul een Lourdesreis aanbieden.
U kan een bijdrage storten op rek BE36 7340 7669 5481.
Wij hopen van harte U te mogen verwelkomen op deze bijzondere dag.

De Kerkraad en het Parochieteam

Zoeken

Dekenaal nieuws