Welkom bij de Heilige Elisabethparochie in Dendermonde.

Recent nieuws

Nationale Feestdag - Te Deum

We nodigen U allen van harte uit naar het Te Deum naar aanleiding van de Nationale Feestdag op zondag 21 juli om 10 uur in de dekenale O.L.Vrouwekerk te Dendermonde. Het Te Deum is een eeuwenoude lofzang uit de christelijke traditie, die we in België vooral associëren met de Nationale feestdag en...

Lees meer

JUBILEUMVIERING PRIESTER PAUL DE CRAENE: 50 JAAR PRIESTER

Van harte dank ik alle aanwezigen, allen die hebben meegewerkt aan de viering en de receptie en voor het mooie geschenk (de Lourdesbedevaart) en de vele, vele wensen ter gelegenheid van mijn gouden priesterjubileum. Het werd een enig moment dat Sint Gillis-Dendermonde mij schonk en dat ik steeds zal...

Lees meer

JUBILEUMVIERING PRIESTER PAUL DE CRAENE: 50 JAAR PRIESTER

Een inwoner van onze kerkplek Sint Gillis schreef: “ Zondag vierde priester Paul De Craene zijn 50 jarig jubileum! Hij dankte deken Jo om met hem deze viering voor te gaan en ook allen die van deze viering een feest maakten. We overliepen de priester-carrière van Paul en hoorden het leven van een...

Lees meer

Opening H. Hartkapel Sint-Gillis -Dendermonde

Foto's Ignace licht de verering van het H. Hart toe. Priester Paul zegent de kapel. Op zaterdag 15 juni werd de H. Hartkapel in de Vlietbergstraat (rechtover parking Delhaize) na restauratie opnieuw ingezegend door priester Paul. Enkele mensen van de Vrienden van de Sint-Egidiuskerk zetten hun...

Lees meer

Verbonden over bruggen heen

Op vrijdag 24 mei vierden we ons brugfeest in het Gildenhuis te Grembergen, waarbij diverse mensen die, op één of andere manier parochiaal betrokken zijn, werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Lees meer

Jubilarissen wijdingsjaren 1973-1974 met EH De Craene

Van links naar rechts: Eduard Janssens, Jozef Verstraeten, (bisschop Lode), Dirk Smet, Paul De Craene, Frans Hitchinson, (verontschuldigd: Herman Vandewalle). Op 30 mei ontving bisschop Lode de priesters van het bisdom Gent die gewijd werden in de jaren 1973 en 1974, waaronder E.H. Paul De Craene...

Lees meer

Dankviering 1ste communie Sint-Egidius, Sint-Gillis-Dendermonde

De juffen, priester Paul uit naam van deken Jo, de kinderen die hun eerste communie deden en hun families kwamen samen op zondag 2 juni om 11 uur in onze kerk om hun mooie dag te herbeleven. Na de viering was er een snoepjesreceptie en ook een natje en een droogje voor de families. De communicantjes...

Lees meer

Voorstelling Elisabethparochie

Op het Brugfeest op 24 mei werd op een originele wijze de naam bekend gemaakt van onze parochie. Graag delen we dit introfilmpje met u allen. Geniet er van! Met bijzondere dank aan Lorenz, Gust en Bernadette voor de realisatie daar van.

Lees meer

Pastoraal Beraad 4 juni

Onze parochie is momenteel druk aan het werken aan een pastoraal meerjarenplan. We willen samen met alle geïnteresseerden dit meerjarenplan bespreken.

Lees meer
Elisabethparochie in Dendermonde

Zoeken

Dekenaal nieuws