Doop
Gefeliciteerd!

Vermoedelijk ben je net ouder geworden, of misschien zijn jullie zelfs nog in ‘blijde verwachting’. Wij feliciteren jullie nu reeds van harte met het nieuwe levenswonder dat jullie mogen aanschouwen. Dit is immers zelfs vandaag geen evidentie, het is een ‘Gods geschenk’!

Het feit dat jullie overwegen om jullie kindje te laten dopen is vandaag nog minder evident, en daarom kunnen wij alleen maar dankbaar zijn, want dit betekent dat jullie zich willen engageren om jullie kind gelovig op te voeden. Jullie kiezen ervoor om jullie kind thuis te laten komen in een gemeenschap van mensen, de Kerk, verenigd rond God en Jezus. Een gave en opgave.

'Ga en maak alle volkeren tot mijn leerling: doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’ (Mt 28,19)

Zoeken

Dekenaal nieuws

Kerk in Dendermonde

Onze-Lieve-Vrouwekerk (dekenale kerk - Dendermonde) - Sint-Apolloniakerk (Appels) - Sint-Margaretakerk (Grembergen) - Sint-Ursmaruskerk (Baasrode) - Sint-Egidiuskerk buiten de muren (Sint-Gillis)

Sinds enkele jaren is de nieuwe parochie in Dendermonde, gestart met de 'nieuwe' dooppastoraal. Samen met jullie, ’jonge ouders’, willen wij op stap gaan om te ontdekken wat het betekent ‘christen te zijn in deze tijd’, en kinderen gelovig op te voeden, met vallen en opstaan.

Christen worden we immers allen, ons leven lang, niemand wordt als dusdanig geboren.

Concreet betekent dit dat wij afgestapt zijn van de individuele doopaanvragen, dus dat er mogelijks een ‘gezamenlijke doopviering’ plaatsvindt, en dat er ook niet meer in iedere parochiekerk wordt gedoopt. Dit beklemtoont de opname in de ‘levende christelijke geloofsgemeenschap’. Uiteraard blijft het mogelijk om tijdens een eucharistie het doopsel te ontvangen.

Doopaanvragen

Deze gebeuren, bij voorkeur 1, maar liever zelfs 2 maanden op voorhand, door middel van het aanvraagformulier, zodat jullie zeker de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn op het info- en ontmoetingsmoment.

Een overzicht van doopseldata en -kerken vinden jullie hier:

Info- en ontmoetingsmoment   Dendermonde Appels Grembergen Sint-Gillis-Buiten Baasrode
woensdag, 3 januari   zondag, 7 januari zondag, 14 januari zaterdag, 20 januari zondag, 21 januari zaterdag, 27 januari
woensdag, 7 februari   zondag, 4 februari zondag, 11 februari zaterdag, 17 februari zondag, 18 februari zaterdag, 24 februari
woensdag, 6 maart   zondag, 3 maart zondag, 10 maart zaterdag, 16 maart zondag, 17 maart zaterdag, 23 maart
woensdag 3 april   zondag, 7 april zondag, 14 april zaterdag, 20 april zondag, 21 april zaterdag, 27 april
woensdag, 15 mei   zondag, 5 mei zondag, 12 mei zaterdag, 18 mei zondag, 19 mei zaterdag, 25 mei
woensdag, 5 juni   zondag, 2 juni zondag, 9 juni zaterdag, 15 juni zondag, 16 juni zaterdag, 22 juni
woensdag, 3 juli   zondag, 7 juli zondag, 14 juli zaterdag, 20 juli zondag, 21 juli zaterdag, 27 juli
woensdag, 7 augustus   zondag, 4 augustus zondag, 11 augustus zaterdag, 17 augustus zondag, 18 augustus zaterdag, 24 augustus
woensdag, 4 september   zondag, 8 september zondag, 15 september zaterdag, 21 september zondag, 22 september zaterdag, 28 september
woensdag, 2 oktober   zondag, 6 oktober zondag, 13 oktober zaterdag, 19 oktober zondag, 20 oktober zaterdag, 26 oktober
woensdag, 6 november   zondag, 3 november zondag, 10 november zaterdag, 16 november zondag, 17 november zaterdag, 23 november
woensdag, 4 december   zondag, 8 december zondag, 15 december zaterdag, 21 december zondag, 22 december zaterdag, 28 december

Voor de parochies buiten de pastorale eenheid dient de aanvraag te gebeuren bij de parochiepriester (zie onder).

Voorbereiding op het doopsel

Om deze belangrijke gebeurtenis in het leven van jullie kindje degelijk voor te bereiden, nodigen wij de ouders (meter en peter) graag uit op een ‘Info- en ontmoetingsavond’, voorafgaand aan het doopsel. Plaats en data vinden jullie in bovenstaande schema.

Geen hoogdravende theologie, … maar korte kennismaking met elkaar, laagdrempelig stellingenspel, uitleg rond betekenis en symboliek van het doopsel, het verloop van de doopviering en praktische afspraken. Kortom, ‘samen op stap gaan’, waarbij we starten om 19u30 en ten laatste afronden om 21u30.

Uiteraard mogen ook ouders, buiten de pastorale eenheid, deelnemen aan deze ‘Info- en ontmoetingsmomenten’, doch dan graag na een seintje aan de verantwoordelijken, zodanig dat wij jullie in optimale omstandigheden kunnen verwelkomen.

Daarnaast kunnen jullie zeker ook al eens een kijkje nemen in het modelboekje voor het doopsel.

Bijkomende informatie 

Centraal aanmeldpunt (na 18u): Patrick en An De Vos – De Schryder

Tel.: 052 21 16 04 - patrick.devos@parochiedendermonde.be

Neem ook een kijkje in de folder.

Andere kerken binnen de Parochie in Dendermonde

Baasrode

Sint-Gertrudiskerk (Vlassenbroek)

Roger Van den Berge

Vlassenbroek 192, 9200 Baasrode

tel.: 052 21 22 26

roger.vdberge@gmail.com

Doopselvoorbereiding: marie-paule.heymans@telenet.be