Verkondiging

De parochie neemt verschillende initiatieven om kansen te bieden om je geloof te vormen en te verdiepen.

Wij willen de mensen een aanzet geven tot verdieping van hun geloof en dit in hun dagdagelijkse activiteiten.

Hierbij willen we maximaal gebruik maken van wat reeds bestaat indien dit kan bijdragen in de geloofsverdieping rond het geestelijke leven, de ethiek, het gezin, etc.

Een aan te bevelen website die rond deze thema's reeds interessante lectuur en videomateriaal heeft verzameld is de site www.didoc.be.

Op deze site kan bijvoorbeeld de DVD over het christelijk geloof " Catholicism"  Catholicism een échte aanrader besteld worden.

Christelijke levensmomenten

Je geloof verdiepen kan ook op verschillende momenten in het leven. Zo is er de voorbereiding tot volgende sacramenten:

Werkgroep Taizégebedsavonden

Driemaandelijks komen jonge mensen samen in de H. Geestkapel om op een creatieve wijze te bidden.

Verantwoordelijke : Zuster Linda, Zusters H. Vincentius, Kerkstraat 97, 9200 Dendermonde

Religieuze conferenties in de abdij

De Dendermondse benedictijnerabdij richt van september tot mei telkens op de 2e dinsdag van de maand om 15 u een religieuze conferentie in rond thema's van geloof, spiritualiteit en christelijke ethiek.

De ingang is langs de Vlasmarkt 23, links van de basiliek.

Deze conferenties zijn voor velen een waardevolle traditie geworden en vormen een moment van bezinning rond een thema uit het christelijk leven en denken. De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom.

Op de website van de Sint-Pieters- & Paulusabdij kan je het volledige programma bekijken.

Liturgisch centrum van de abdij

Aan de Dijkstraat 32-34 vind je het Liturgisch Centrum van de abdij. Je vindt er tal van praktische religieuze voorwerpen zoals een doopkaars, huwelijkskaars, heiligenbeelden, enz.. Daarnaast heeft dit centrum ook een mooi en breed aanbod van religieuze literatuur van diverse auteurs, literatuur i.v.m. de Benedictijnertraditie, bijbels, religieuze literatuur op maat van jongeren, boeken met meditatieve teksten en gebeden en zoveel meer. Ook heeft het centrum een mooi aanbod van klassieke en religieuze muziek die men in de courante muziekhandels vaak nog moeilijk vindt. Door de bijzondere band die de Dendermondse abdij heeft met Hildegard von Bingen zijn er ook tal van voorwerpen, boeken en andere producten die verband houden met deze bijzondere Duitse heilige en mystica. Op de verdiepingen vind je nog tal van bijzondere religieuze voorwerpen als authentieke iconen, kerststallen en zoveel meer die verband houden met liturgie, eredienst en religieuze tradities van ons Vlaamse volk.

Voor meer info : www.abdijdendermonde.be.

Evangeliekerk

De lokale protestantse gemeenschap o.l.v. dominee Peter Smits heeft ook regelmatig inspirerende intiatieven rond geloof, gebed en bijbelstudie. Ook leden uit de lokale katholieke kerken op zoek naar zingeving en naar de betekenis van Gods Woord zijn hier van harte welkom. Voor meer informatie : www.evangeliekerk.be.

Zoeken

Dekenaal nieuws