Als geloofsgemeenschap willen we zorg dragen voor wie ziek is, hen nabij zijn in deze soms moeilijke fase van het leven met onze aandacht, maar ook met ons gebed.

Is iemand van u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden (Jakobus, 5, 14-15).

Zoeken

Dekenaal nieuws