Diaconie
De kerk heeft oog voor de noden van mensen en kiest bewust voor wie klein en kwetsbaar is in onze samenleving.

Zorg voor zieken

Ziekenbezoek

De zieke die graag een bezoekje wil van een parochiepriester of een medewerker van de parochie, kan contact opnemen, of iemand uit de familie of omgeving contact laten nemen, met de pastoor of één van de leden van de parochieploeg of het secretariaat. 

Ziekencommunie

In elke gemeenschap van de parochie zijn er mensen, die op regelmatige tijdstippen, de heilige communie brengen aan wie ziek is of aan wie door ouderdom niet in de mogelijkheid is om naar de kerk te komen.

Ben je zelf ziek, of is er iemand uit jouw familie of jouw omgeving, die graag de communie zou ontvangen, neem dan contact op met de pastoor of met één van de leden van de parochieploeg of met het secretariaat.

Ziekenzalving

Meer informatie over ziekenzalving kan je hier terugvinden

Patiëntenbegeleiding en pastorale dienst

Sint-Blasiusziekenhuis te Dendermonde

Opname in een ziekenhuis kan een mensenleven flink overhoop halen. Naast de praktische beslommeringen stelt men zich ook al vlug vragen naar wat de toekomst brengt. Allerlei ervaringen gaan weer leven: vroegere opnamen, familieleden die ernstig ziek geweest zijn, een sterfgeval van iemand nabij…

De leden van de pastorale dienst bieden zowel zieke als familie die erom vraagt, de mogelijkheid tot een deugddoend gesprek. Eerder dan het geven van pasklare antwoorden, willen zij een open en luisterend oor bieden. De gesprekken zijn uiteraard volledig vertrouwelijk. De pastorale medewerkers doen hun werk vanuit een gelovige visie, maar persoonlijke overtuiging mag geen hindernis zijn voor een echte ontmoeting.

Medewerkers van de pastorale dienst

Hilde Buelens, tel.: 052 25 28 79

Frieda Boeykens, tel.: 052 25 25 13

Angeline De Moor, tel.: 052 25 25 19

E.H. Walter Van der Meulen, tel.: 052 25 25 18

Indien patiënten tijdens hun opname een bezoek wensen van een parochiepriester, dienen ze dit op te geven aan het onthaal bij de inschrijving.

Broederlijkdelen Tot iedereen mee is 

De vastenperiode is een gelegenheid om Broederlijk Delen te steunenEnkele geëngageerden van Kerk in Dendermonde zijn naar de startavond geweest van de campagne 2018.   

Palliatieve zorg: ver van ons bed?

Leven en dood horen bij elkaar, wordt wel eens gezegd. Maar niet iedereen kan hier goed mee omgaan. José Daman wel. José, afkomstig van Baasrode en ondertussen gepensioneerd, was beroepshalve cliëntbeheerder bij een verzekeringsmaatschappij. Ze komt dus niet uit de zorgsector maar is wel pastoraal betrokken in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde. Daarnaast is José ook parochiaal geëngageerd. Als vrijwilliger palliatieve zorg leidt ze ons binnen in de wereld van sterven en dood.

Kinderfonds De Tondeldoos vzw - op de koffie bij 'Jan en Alleman'

In 2014 werd in de Theodoor Vermylenstraat in Baasrode het buurthuis ‘Jan en Alleman’ opgericht voor de wijk Hof ten Rode, op initiatief van mevr. Erna Van Dyck. Zij is voorzitter van Kinderfonds De Tondeldoos vzw in Groot-Dendermonde dat momenteel 135 kansarme gezinnen met 320 kinderen begeleidt.

Wereld-Missiehulp

De parochie steunt Wereldmissiehulp, o.a. door het inzamelen van nog degelijke tweedehandskledij. Je kan deze netjes en goed verpakt afleveren bij de diaken Wilfried Moens, Langestraat 9, 9200 Schoonaarde.

Zorg voor eenzamen, alleenstaande, enz.

Appels - Project Kerstavond

Met Kerstmis vieren we dat God mens wordt. Elk jaar op Kerstavond organiseert de parochieploeg van Appels  een feestmaal voor alleenstaanden, eenzamen, mensen voor  wie  de dagelijkse zorgen soms moeilijk te dragen zijn. Een ploeg van vrijwilligers maakt zich die avond graag vrij om dit te organiseren. Deze mensen zijn er van overtuigd dat zij  een diaconale taak hebben . Ze willen iedereen aan boord van het schip houden, ze willen er zijn voor zij die ons het meest nodig hebben. Niet iedereen kan immers van dit mooie feest ten volle genieten. Kerstmis is een tijd waarin gezellig samenzijn belangrijk is. Via de contacten van de parochieploeg krijgt de doelgroep een persoonlijke uitnodiging. Telkens worden ook de inwoners opgeroepen om mensen die alleen zijn op Kerstavond of waarvan zij denken dat ze in aanmerking komen, deze kenbaar te maken aan Lea Verwaeren Koebosstraat 79 bij wie ook meer info altijd kan verkregen worden (lea.verwaeren@gmail.com).

 Voor de organisatie van deze avond worden er telkens sponsors gevonden, zodat  dit feestmaal gratis kan aangeboden worden. Iedereen die een gift wil doen,  kan dat bezorgen aan de leden van de parochieploeg, of een bedrag overschrijven op het speciaal rekeningnr : BE86 7470 4051 9250 van parochie Appels kerstavondproject.

Zoeken

Dekenaal nieuws