Dank mama
moeders raken hun naam nooit kwijt
want ze blijven moeders voor altijd
daarom worden ze vandaag verwend
omdat ze liefde geven op elk moment

Moederliefde

Moederdag valt dit jaar op zondag 12 mei. Het is een feestdag ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenleving. De dag dat een vrouw haar kind op de wereld zet en dit nieuwe leven omarmt, krijgt ze er opeens een andere naam bij. Mama. Moeke. Mammie. Ma. Moeder.

Moeders hoeven niet perfect te zijn, schrijft de Amerikaanse psychotherapeute en auteur Suzan Forward (1938-2020). Heel belangrijk is dat ze hun kinderen het gevoel geven de moeite waard te zijn, hun zelfrespect en zelfvertrouwen voeden en een veilige thuis bieden. Dat ze, kortom, van hen houden. Tegen moederliefde kan geen enkele psychiater tegenop, aldus nog Suzan Forward.

Een moeder is maar zo gelukkig als haar minst gelukkig kind’, zegt een oude wijsheid. Die uitspraak is nog steeds van toepassing, ook al maakte het moeder-zijn een hele evolutie mee door de emancipatie en de zelfontplooiing van de vrouw.

Eerste Moederdag.

Voor de meest recente geschiedenis van Moederdag zoals wij die kennen moeten we naar de alleenstaande lerares Anna Jarvis (1864-1948) uit Amerika die zelf nooit moeder werd. Haar moeder zette zich in voor hulpbehoevende moeders en gewonde soldaten langs beide zijden van het conflict tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog van 1861-1865 en ze trachtte hiervoor ook andere vrouwen te engageren. Een jaar na haar overlijden op 9 mei 1905 organiseerde Anna Jarvis een eerste ‘Mother’s Day’ uit bewondering voor haar eigen moeder én de rol die moeders in de maatschappij hadden. Ze lanceerde de witte anjer als symbool van Moederdag. Later betreurde ze de als maar toenemende commercialisering van deze dag. Het idee van Moederdag sloeg aan maar het heeft tot 1914 geduurd voordat Mother’s Day een officiële nationale feestdag werd in Amerika. Deze heeft zich vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. Maar de datum kan verschillen in de landen waar Moederdag wordt gevierd.

Moeder vieren.

Op Moederdag verwent vrijwel iedereen zijn of haar moeder met bloemen, cadeautjes, gedichtjes, een lekker ontbijt op bed en vrijstelling van huishoudelijke taken. Ook overgrootmoeders, grootmoeders, adoptiemoeders, pleegmoeders, bonusmoeders en alle andere vrouwen die een moederrol spelen, worden op Moederdag gevierd. Zelfs als de kinderen al lang het huis uit zijn, maakt dat het gevoel van hun moeder te zijn er niet minder op. En laten we op deze dag de moeders niet vergeten die een kind verloren hebben en alle vrouwen die hun kinderwens niet in vervulling zagen gaan.

Zoon Ruben getuigt: Mijn moeder verdient een bloemetje op Moederdag. Haar kan ik alles vertellen, ze kan goed luisteren en geeft me wijze raad. Duizenden kleine dingen vormen een veilige wereld van vertrouwen, een soort lappendeken in tijden van storm en tegenwind.’

Moeder van de Kerk.

Maria, de moeder van alle moeders, heeft een belangrijke rol in het geloofsleven. Als mens is ze nabij en toegankelijk. Als moeder is ze het beste geplaatst om te bemiddelen in de relatie met haar Zoon. De Kerk gaf haar de eretitel ‘Maria Middelares’ en de gekende middeleeuwse Mariahymne ‘Salve Regina’ bezingt Maria als voorspreekster. Paus Paulus VI riep op 21 november 1964 Maria uit tot ‘Moeder van de Kerk’. Vanaf 3 maart 2018 wordt Maria onder deze titel gevierd op Pinkstermaandag, volgens een besluit van paus Franciscus. Pinksteren wordt beschouwd als de geboortedag van de Kerk. Er sloten zich toen vele mensen aan bij de eerste christelijke gemeenschap.

Vijf geboden van een moeder.

Mijn moeder is precies 110 jaar geleden geboren. Een diep geloof, een warm hart en een zachte glimlach kenmerkten haar. Zij was mijn vaders steun en toeverlaat en het rustige middelpunt in de familie en de buurt. Mijn moeder gaf haar zes kinderen vijf geboden mee.

Eerste gebod: ieder mens is evenveel waard.

Tweede gebod: neem de mensen zoals ze zijn.

Derde gebod: maak er altijd het beste van.

Vierde gebod: tracht overeen te komen.

Vijfde gebod: ge kunt evengoed met een blij gezicht door ’t leven gaan.

 

Agnes De Mulder

Zoeken

Dekenaal nieuws