Oecumene
Op woensdagavond 24 januari, 19.30 uur, bent u van harte welkom in de Onze Lieve Vrouwekerk in Dendermonde. Christenen, protestant én rooms-katholiek, nodigen u uit om samen te komen bidden voor de eenheid in onze Heer Jezus Christus. En het is uiteraard niet alleen hier in Dendermonde dat er om die eenheid gebeden wordt: wereldwijd komen er in die week christenen samen met dit doel. Ook christenen uit andere christelijke kerken, zoals de orthodoxen en anglicanen, bidden van harte mee.
Oecumene PVH

Ieder jaar wordt er door christenen vanuit een ander land een Bijbeltekst met een thema aangereikt. Deze keer was Burkina Faso aan de beurt. Bij het lezen van de voorbereidende teksten valt meteen op: de christenen leven daar in bijzonder moeilijke omstandigheden. Ze vormen een minderheid van ongeveer een kwart van de totale bevolking, die overwegend islamitisch is. Jihadisten zorgen er sinds 2016 voor dat grote delen van het land geterroriseerd worden, zeker voor christenen is het sindsdien onveilig. In gebieden die door de jihadisten worden gecontroleerd kunnen christenen zelfs niet meer samenkomen voor een openbare kerkdienst. Op andere plekken moet er politie aanwezig zijn en moeten de kerkdiensten worden ingekort om veiligheidsredenen.

Tegen deze achtergrond is het een klein (of groot!) wonder dat ze er toch in geslaagd zijn om als verschillende kerken samen het materiaal voor de wereldwijde gebedsweek voor te bereiden. Het Bijbelverhaal dat ze ons aanreiken is u zeker bekend: dat van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37).

Het thema is: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan gaat specifiek in op de naastenliefde. Teksten over het liefhebben van God en de naaste behoren ongetwijfeld tot de kern van de Bijbel. Tegelijk kan er voor ons gevoel weleens wat slijtage op zitten: we hebben het al zo vaak gehoord. We kunnen misschien wel denken dat we dat nu toch wel weten.

En dat is juist het gevaarlijke, dat we zo denken. Want het zijn, als je ze eens goed op je laat inwerken, schitterende woorden. Dat liefhebben van God en de naaste, dat komt allemaal samen in die ene Mens: Jezus Christus, Gods geliefde Zoon.

En dat maakt het ook voor de christenen in Burkina Faso zo actueel: liefhebben in een context van geweld en gevaar. Hoe kan je de ander liefhebben als hij je vijand is? Als je zelfs moet vrezen voor je leven? In een land dat verscheurd wordt door geweld kan juist de haat diep wortelen in de mensenziel. Dat de christenen uit dit land ons dit thema aanreiken zegt iets over hun geloof en liefde. God liefhebben en onze naaste, ik vermoed dat we deze boodschap zo misschien weleens beter zouden kunnen leren begrijpen dan ooit tevoren.

We hopen u te ontmoeten op woensdag 24 januari om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk. Deken Jo Matteys en dominee Simon van der Linden zullen de viering leiden.

Zoeken

Dekenaal nieuws