Jubilarissen wijdingsjaren 1973-1974
Van links naar rechts: Eduard Janssens, Jozef Verstraeten, (bisschop Lode), Dirk Smet, Paul De Craene, Frans Hitchinson, (verontschuldigd: Herman Vandewalle).

Op 30 mei ontving bisschop Lode de priesters van het bisdom Gent die gewijd werden in de jaren 1973 en 1974, waaronder E.H. Paul De Craene, ter gelegenheid van hun gouden priesterjubileum.
De ontmoeting begon met een eucharistieviering in de kapel van het bisdom. Daarna werd een receptie aangeboden en een lekker middagmaal. Het werd een onvergetelijk moment. Vol dankbaarheid!


Zoeken

Dekenaal nieuws