Let it Shine
Let It Shine is een belevingsavond voor vormelingen waarin zang, gebed en getuigenissen centraal staan. We zetten de schijnwerper op het thema van de negen vruchten van de Geest dat we op een creatieve manier naar de leefwereld van de jongeren vertalen.

Voor wie ?

 

Alle jongeren die hun vormsel ontvangen in 2024 en hun catechisten

Waarom ?

 

Vormelingen beleven de aanloop naar hun grote dag vaak in kleine groepjes. Op Let It Shine krijgen ze de kans om jongeren van andere plekken uit het bisdom te ontmoeten. Ze ervaren hoe het voelt om deel uit te maken van een grote kerkgemeenschap.

Wanneer ?

Vrijdag 16 februari 15u-17u

Waar ?

 

Christus Koningkerk, Rerum-Novarumplein z/n, 9000 Gent

Hoe inschrijven ?

 

Door 5 euro te storten op rekening nr.

Parochie Dendermonde

BE55 7310 4252 2044 met vermelding

Let it Shine + naam Vormeling +

plaats van Vormsel(Dendermonde, Baasrode, Appels of Sint-Gillis)

 

Meer info volgt later !

 

Het catecheseteam, parochie Dendermonde

Zoeken

Dekenaal nieuws