Opening H. Hartkapel
Opening H. Hartkapel
Foto's
Ignace licht de verering van het H. Hart toe.
Priester Paul zegent de kapel.

Op zaterdag 15 juni werd de H. Hartkapel in de Vlietbergstraat (rechtover parking Delhaize) na restauratie opnieuw ingezegend door priester Paul. Enkele mensen van de Vrienden van de Sint-Egidiuskerk zetten hun schouders onder de renovatie van de kapel die er slecht aan toe was. Het dak, de gevel, het houten schrijnwerk, het interieur en de omgeving errond werden aangepakt. Het H. Hart herinnert aan Gods barmhartigheid voor alle mensen, met de uitnodiging om zelf barmhartig, dus goed en liefdevol, te zijn voor elkaar. Met de bereidheid om elkaar steeds opnieuw te vergeven en tevens met een bijzondere aandacht voor de eenvoudigen. De kapel, erkend als merkwaardig bouwkundig erfgoed, zal elke zondag open zijn van 10 tot 16 uur. Je kan er even rusten, een gebed doen, een kaars ontsteken. Noveenkaarsen ter ere van het H Hart, kan men zich aanschaffen in onze kerk voor en na de zondagsmis van 11 uur. Er is in de kapel een plaats voorzien om deze kaarsen te plaatsen. We hopen dat de H. Hartkapel een blijvende oproep zal blijven om ons hart te schenken aan elkaar en wat meer hartelijkheid te brengen op onze parochie.


Zoeken

Dekenaal nieuws