Wegproject
De tijd dat we vanzelfsprekend gelovig zijn, is voorbij.
Mogelijk deed je als kind je eerste communie en kreeg je zo een eerste intensieve kennismaking met het geloof.
Daarna was er een tweede voorbereidingstijd tot het vormsel.
Vaak was dit het eindpunt.
Thuiskomen in het christelijk geloof is echter een levenslange weg.
Geen eenvoudige en vanzelfsprekende weg, maar wel een weg die je leven kan vervullen. Als volwassene hebben we misschien weinig kansen om onze ervaringen met geloof te delen.

Misschien heb ook jij vragen rond kerk en geloof. Wie is de God van Jezus?

Wat bedoelen christenen wanneer ze zeggen ‘Ik geloof in God, de almachtige Vader’?

Is Jezus nu werkelijk de weg, de waarheid en het leven?

En vergeving, verrijzenis … hebben die oude woorden vandaag voor mij iets te betekenen?

En die heilige Geest?

En de kerk, is die er wel nodig?

Bij de geloofsweg ‘Opnieuw beginnen’ gaat het niet om de kennis van het geloof of om religieuze ‘bijlessen’, maar om persoonlijke geloofservaringen.

God zelf wil dit nieuwe begin mogelijk maken.

Daarom staat bij ‘Opnieuw beginnen’ God en zijn relatie tot mij in het middelpunt.

Elke avond biedt een geloofsgetuigenis, gesprek in kleine groepen, een beeldmeditatie, gebed.

We zingen een lied en vormen gemeenschap.

VOLWASSEN GELOOF

Elke avond is opgebouwd rond een thema:

▪  Eerste avond - Godsbeelden

▪  Tweede avond - Geloven. Het beeld van de Goede Herder staat   centraal

▪  Derde avond - Geloven is de ‘Levende Heer ontmoeten’

▪  Vierde avond - Verzoening

▪  Vijfde avond - Leven krijgt toekomst

▪  Zesde avond - Gods Geest brengt een nieuw begin teweeg

Zes bijeenkomsten … maar ook  meer.

We bieden je een persoonlijk verwerkingsboekje aan voor alle dagen tussen de bijeenkomsten in.

Het is een uitnodiging om elke dag een kwartiertje stil te staan bij een tekst uit de Bijbel, om het thema van de bijeenkomst verder te ontdekken, en om te komen tot gebed.

Er zijn ook twee liturgische vieringen en na elke avond een afsluitende gebedsviering.

Vind je dit een kans om tot geloofsverdieping te komen, tot herbronning of gewoon een kennismaking met een levend geloof …

Dan ben je van harte welkom !

Wegproject

DOE HET !

Het zou mooi zijn mocht je alle avonden kunnen deelnemen. 

Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Ten laatste op zondag 18 februari.

Gelieve hiervoor te mailen naar: wegproject@parochiedendermonde.be

Het inschrijvingsgeld (30 €) betaalt u op rekeningnummer BE55 7310 4252 2044 op naam van: parochiekas Dendermonde Begijnhof 36 9200 Dendermonde met vermelding van: ‘Opnieuw beginnen + naam’.

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie: Parochiecentrum MARIAKRING Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 8 9200 Dendermonde (nabij de dekenale kerk)

Data

Woensdag

21 februari 2024

Woensdag

28 februari 2024

Woensdag

06 maart 2024

Woensdag

13 maart 2024

Woensdag

24 april 2024

Woensdag

15 mei 2024

Uur: Onthaal vanaf 19.15 uur, we starten  om 19.30 uur. Einde voorzien om 21.30 uur

Info: E.H. Johan Mattheys (0497) 26 25 35 johan.mattheys@dekenaatdendermonde.be of via wegproject@parochiedendermonde.be

Bijdrage in de kosten

€ 30 voor de zes bijeenkomsten (drank tijdens de pauze en syllabus inbegrepen)

Het inschrijvingsgeld mag voor niemand een belemmering vormen om deel te nemen

 

Pixabay

Zoeken

Dekenaal nieuws