Sint-Ursmarus
Op 28 maart 823 werd Sint-Ursmarus, patroonheilige van onze parochie, heilig verklaard door paus Paschalus I.

Met beeld en vaandel

Op 28 maart 823 werd Sint-Ursmarus, patroonheilige van onze parochie, heilig verklaard door paus Paschalus I. Zijn naamdag valt op 18 april - tevens zijn sterfdag - en zijn voorspraak wordt ingeroepen bij zieke kinderen. In het bisdom Gent zijn vier plaatsen met Sint-Ursmarus als patroonheilige: Baasrode, Deftinge, Nokere en Zegelsem. In Lobbes bij Charleroi, waar Sint-Ursmarus leefde en stierf, gaat op 23 april om 9.30 uur een processie uit met beeld en vaandel vanuit de Sint-Ursmaruskerk aldaar, ter gelegenheid van zijn heiligverklaring 1200 jaar geleden.

Hoe wordt iemand heilig verklaard?

Een heiligverklaring houdt een erkenning in van de heiligheid van iemand en komt er pas na een lange procedure. Een speciale instelling in Rome onderzoekt lokale aanvragen voor heiligverklaringen en doet aanbevelingen aan de paus die uiteindelijk beslist. Iemand wordt heilig verklaard als aan hem of haar een genezing kan worden toegeschreven zonder medische hulp en met blijvend herstel.

Wie was Sint-Ursmarus?

De heilige Ursmarus - Benedictijn, abt, bisschop en missionaris - werd geboren in 644 en is gestorven in 713. Hij deed zijn intrede in de abdij van Lobbes bij Charleroi, waar hij de tweede abt werd. Sint -Ursmarus droeg bij tot de kerstening van Vlaanderen en Brabant. Na zijn dood werd hij bijgezet in de grafkerk van de abdij van Lobbes, de huidige Sint-Ursmaruskerk (niet te verwarren met de abdijkerk). Daar is zijn sarcofaag bewaard gebleven in de crypte van deze kerk. Zijn relieken werden in 1408 overgebracht naar de Sint-Ursmaruskerk in Binche (Henegouwen). De grafkerk overleefde de Franse Revolutie, terwijl de abdij en de abdijkerk vernield werden.

Zichtbaar in onze kerk

Dat Sint-Ursmarus een ijverige missionaris was, zien we op het schilderij ‘De missionerende Sint-Ursmarus’ waarop hij heidenen overtuigde hun godsbeelden stuk te slaan. Het is geschilderd door Baasrodenaar Johannes De Landtsheer in 1827 en hangt boven het zuidelijk zijaltaar ter ere van Sint-Ursmarus. Op dit altaar staat een buste van hem, als bisschop afgebeeld met mijter. In de noordelijke zijbeuk bevindt zich het eikenhouten beeld van Sint-Ursmarus dat diende als steunpilaar van de verdwenen preekstoel.

 

Agnes De Mulder

Zoeken

Dekenaal nieuws