Beloken Pasen - Baasrode
Elk jaar wordt de paaskaars in de Paaswake gewijd en voor het eerst ontstoken. Op kerkplekken waar dit elders gebeurt, wordt de nieuwe paaskaars plechtig onthaald aan het begin van de eerstvolgende viering in die kerkplekken.

Daarom werd op zaterdag 6 april de paaskaars voor de Sint-Ursmaruskerk in processie binnen gedragen door Chris, de voorzitter van de kerkfabriek samen met enkele kinderen en Deken Jo als voorganger. De kerk was versierd met een kleurenpracht aan lentebloemen dank zij onze organist Luc Dilewyns. Hoornblazer Ernest Maes begeleid door organist Dirk Vermeir (beiden wonend in Sint-Gillis-Dendermonde) verleenden hun medewerking aan deze viering. Hemelse klanken…zo mooi! Het applaus bewees hoe de aanwezigen ervan genoten hebben. ‘Voor herhaling vatbaar’ benadrukte iemand. Twee kinderen stonden achteraf met paaseitjes klaar om het paasgevoel verder mee te nemen naar huis. Dank aan allen die er bij waren!

A.D.M.

Beloken Pasen - Baasrode
Beloken Pasen - Baasrode
Beloken Pasen - Baasrode
Beloken Pasen - Baasrode

Zoeken

Dekenaal nieuws