Catechese
Tweede TOVdag: je hebt een naam en talenten; je bent uniek!

Op zaterdag 21 oktober worden alle kandidaat-vormelingen uitgenodigd in de kerk voor de tweede TOVdag. Die staat volledig in het teken van de naamopgave die plaats vindt tijdens de wekelijkse eucharistieviering op het einde van de dag.

Na de welkom krijgen de kandidaat-vormelingen informatie over het verloop van de namiddag. Dit geeft meteen het nodige vertrouwen. De kinderen worden door Lut in de juiste sfeer gebracht met het verhaal van Varken en Ekster. In dit verhaal wordt gezocht naar wat echte schoonheid is. En die zit van binnen.

Daarna kijken en luisteren we naar het storyboard rond de Naamopgave. Dit storyboard werd in opdracht van het Bisdom Gent gemaakt naar aanleiding van de coronaperiode waar weinig toegelaten was. De vormelingen blijven geboeid kijken. Alle elementen van een TOV-dag rond de Naamopgave zijn erin verwerkt.

De ‘ontplofte’ beeldjes.

De namiddag houdt alvast twee 'verrassingen' in voor de kandidaat-vormelingen. We starten met het slechte nieuws. Het quasi onmogelijke is toch gebeurd. Noël, onder wiens deskundige leiding de beeldjes geboetseerd werden op de eerste TOVdag, deelde mee dat een groot deel van de beeldjes door een ‘ontploffing’ stuk is. En plots horen we uit ongeveer meer dan dertig monden tegelijk: en ’t mijn, is dat ook ontploft? De kinderen wiens beeldje vernield is krijgen vandaag wel de kans om dit opnieuw te doen. Daardoor moet natuurlijk ons programma grondig herschikt worden.

Liederen aanleren.

We starten deze keer met het verder inoefenen van enkele liederen die op de eerste TOV-dag aangeleerd werden. Daarnaast bouwen we natuurlijk ons repertorium verder uit, zodat we voldoende liederen hebben om later de vormselviering op te luisteren. Mita en Luc nemen deze taak opnieuw op zich. Iedereen is unaniem: deze groep zingt goed. We zullen het vanavond in de afsluitende viering opnieuw kunnen horen.

Een ‘live’ doop.

De tweede verrassing leek aanvankelijk een tweede obstakel bij de organisatie van de tweede TOVdag. We waren van plan om de hele namiddag in de kerk te werken. Maar het is de derde zaterdag van de maand en dan is het doopdag in Grembergen. Die dag zijn er 5 dopen, waardoor we niet in de kerk kunnen werken. Tenzij natuurlijk …. en hier doet zich een geweldige opportuniteit voor. Eén van de voorziene werkwinkels op de TOVdag rond naamopgave handelt over het doopsel en de link met het Vormsel. En wat kan je beter doen dan een doop bijwonen als het over het doopsel gaat. Diaken Patrick had de nodige contacten gelegd met de ouders van de dopeling. Deze vonden de aanwezigheid van een veertigtal vormelingen geen enkel probleem. De vormelingen zijn één en al aandacht bij de verschillende elementen van de doop. Dat komt natuurlijk voor een deel door de uitleg van Fien bij de start van de dag. Zij vertelde dat veel van de elementen van een doopsel terugkeren bij het Vormsel. De weinige gesprekken tussen de vormelingen tijdens de doopviering hebben heel zeker telkens te  maken met wat er in de doopviering gebeurt. Voor de vormelingen is het zeker een hoogtepunt wanneer zij, op uitnodiging van diaken Patrick, spontaan rechtstaand het Onzevader bidden samen met de aanwezige familie van de dopeling.

Vier werkwinkels.

De vormelingen moeten in de loop van de namiddag naast de doopviering nog vier werkwinkels doorlopen: een naamkaartje maken, de betekenis van je naam ontdekken, naamspelletjes en je naam branden. De eerste werkwinkel kon nog plaatsvinden in de kerk. Voor de drie laatste mochten naar VLEK. Wij willen de directie hiervoor van harte bedanken.

Werkwinkel 1:  Elke naam heeft een betekenis

In de eerste werkwinkel werken de kinderen rond het belang en de betekenis van hun naam wanneer ze bijvoorbeeld geroepen worden. ‘Geroepen worden’ is ook het centrale thema in het oudtestamentisch verhaal over Samuel dat gelezen en besproken wordt. Dit verhaal komt tijdens de afsluitende viering nog aan bod. De kinderen kunnen ook op zoek gaan naar de betekenis van hun eigen voornaam. Alexandra laat hen deze betekenis ontdekken en verduidelijkt waar nodig. Nadien krijgen de vormelingen een naamsticker. Deze vermeldt de betekenis van hun naam. Ze kleven de sticker op hun TOV-t-shirt, naast of op hun echte naam naargelang de waarde die zij aan hun ‘nieuwe’ naam of eigenschap hechten. Wat zou jij doen als je hieruit mag kiezen: de lieflijke, de overwinnaar, de grootste, God is genadig, de jeugdige, sterk als een leeuw ….

Werkwinkel 2: Een naamkaartje maken

De eigenschap waar we hierboven naar verwezen, brengt ons naadloos naar de tweede werkwinkel waarin een kleurrijk naamkaartje moet gemaakt worden. Vertrekkend van de letters van hun voornaam moeten de kinderen positieve eigenschappen van zichzelf zoeken. Dit blijkt telkens veel moeilijker dan je op het eerste zicht zou verwachten. Probeer zelf maar eens met je eigen voornaam. Kinderen vinden makkelijker negatieve eigenschappen. Heb je dit ook ervaren als je probeerde? Hoe zou dat toch komen? Greetje kan de kinderen zo sturen dat ze voor zichzelf voldoende positieve eigenschappen vinden. Daartoe gebruikt ze o.a.lijsten geordend per letter. De vormelingen moeten maar een keuze maken wat bij hen past. Maar ook selecteren is niet eenvoudig. En sommige letters kunnen het heel moeilijk maken. Probeer maar iets met een y. Het kaartje moet nadien natuurlijk ook versierd worden. Het resultaat van dit creatief schrijven, de regenboogkaartjes, kan je bewonderen in onze catechesehoek achteraan de kerk. De kinderen plaatsen ’s avonds tijdens de viering hun kaartje bij de regenboog, vandaar ook de dubbele betekenis van de naam want kaartjes die versierd zijn met alle kleuren van de regenboog kleef je  natuurlijk op een dito achtergrond.

Werkwinkel 3: Naamspelen

De kinderen kennen elkaar al vrij goed. Er zijn zelfs al nieuwe vriendschappen ontstaan. Om zo vlug mogelijk nog andere mede-kandidaat-vormelingen (beter) te leren kennen organiseert Lotte naamspelen. Het resultaat wordt onmiddellijk getoetst in naampelen waarbij de kennis van de namen een belangrijke rol speelt. Het enthousiasme is groot.

Werkwinkel 4: Je naam in een houten plaatje branden.

In de vierde werkwinkel kunnen de kinderen naast hun naam hun meest specifieke talent in een houten plaatje branden. Dit naamplaatje hoort bij het kleifiguurtje, waarin ze op de startdag hun identiteit tot expressie brachten. Het wordt tijdens de tweedaagse met echte zegellak op het beeldje bevestigd. Een deel van deze beeldjes kan je overigens al bewonderen achteraan in de kerk in de glazen kast in de catechesehoek. Jan leidt alles in goede banen en zorgt ervoor dat er geen ongelukjes gebeuren tijdens het branden. De kinderen op weg zetten om uit al hun al persoonlijke eigenschappen het meest specifieke te kiezen is geen sinecure. Gelukkig kunnen ze rekenen op de hulp van Hendrik en Lut.

 

Vieruurtje en picknick

Tussendoor nemen we natuurlijk voldoende tijd voor een vieruurtje en de zelf meegebrachte picknick. Wat ontspanning hoort er ook bij. En elk min of meer vrij moment wordt gebruikt om bijvoorbeeld voldoende afspraken te maken met de vier kandidaat-misdienaars. Degenen die zich opgegeven hebben om in de slotviering een tekstje te lezen krijgen de kans om dit al eens te oefenen.

 

Viering met naamopgave.

Het orgelpunt van de tweede TOVdag is de viering met de naamopgave. Als eerste lezing beluisteren we het verhaal van de roeping van de profeet Samuel. Het wordt stil bij de aanwezigen in de kerk als de ouders met hun vormeling naar voor komen. Zoals in de voorbije jaren worden de ouders niet alleen uitgenodigd de naam van hun kind aan de aanwezigen voor te stellen, maar we vragen hen ook het belangrijkste talent van hun kind mee te delen. Deze opdracht wordt door alle ouders op een waardige wijze uitgevoerd; de aangehaalde talenten bleven niet oppervlakkig, zoals we gesuggereerd hebben.  De kinderen voegen er nog deze belofte aan toe: ‘ik kies voor Jezus’. Hierdoor beloven ze hun naam van Christen te zullen waar maken. Daarna kleven  de kinderen de kleurrijke naamkaartjes op de regenboog.. Nu de naamopgave voorbij is werken we niet meer met kandidaat-vormelingen, maar kunnen we hen aanspreken als vormelingen.

In de homilie trekt pastoor Jo drie schuifjes open: bij het eerste wijst hij erop dat de vormeling, net als Samuel, niet alleen met de oren maar ook met zijn hart moet luisteren. De vormelingen bidden, samen rond het altaar, het Onzevader, wensen elkaar de vrede waarbij ze het nieuw aangeleerde mooie ‘dona la pace’ zingen en ontvangen tenslotte de communie. Vier nieuwe misdienaars ondersteunen op een waardige manier pastoor Jo en diaken Patrick.

Op het einde van de viering met naamopgave krijgen de kinderen een daverend applaus van alle aanwezigen voor de fijne manier waarop ze meegevierd hebben en voor hun belofte: ik kies voor Jezus.

De volgende TOV-dag is gepland op zaterdag 2 december waar het zal gaan over vuur, licht en Advent. De kinderen worden verwacht om 13.30u en we sluiten de dag om 19.30u uur na een vurige viering om 18.30u waarop opnieuw alle ouders en mensen die begaan zijn met de vormelingen, uitgenodigd zijn.

 

Verslag: Hugo

Zoeken

Dekenaal nieuws