Brugfeest 1
Op vrijdag 24 mei vierden we ons brugfeest in het Gildenhuis te Grembergen, waarbij diverse mensen die, op één of andere manier parochiaal betrokken zijn, werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Deken Jo opende deze avond met een woord van dank, bemoediging en inspireerde, in het licht van onze Nieuwe Parochie, dé uitdaging voor de toekomst.

Tevens werd de naam van de Nieuwe Parochie plechtig onthuld : 

de H. Elisabethparochie, een mooie naam met inclusief een verdiepende insteek.

Elisabeth is volgens het Evangelie van Lucas, de vrouw van Zacharias , moeder van Johannes De Doper en de nicht van Maria, Moeder van Jezus.

Elisabeth is een Brugfiguur tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Deze naam kan twee betekenissen hebben: ‘Eed van God’ of ‘Volheid van God’.

Er werd ons een bladwijzer gegeven met het logo van de nieuwe parochie, een glasraam waar de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria wordt afgebeeld.

Dit werd ontworpen door kunstenaar Harold Van De Perre. Op de keerzijde staat een  prachtig gebed, geschreven door Gabrielle.

Haar man Wim trakteerde ons op een korte maar krachtige performance, waar met een dosis gezonde humor de nieuwe parochie en het Kerkenbeleidsplan werd doorgelicht.

Daarna konden we genieten van het Elisabethbier, speciaal voor deze gelegenheid gebrouwen door brouwerij Dilewyns. Santé!

Een lekkere dorstlesser dat een perfecte match bleek met de aangeboden broodjes.

De sfeer zat er goed in en mensen voelden zich gedragen in een groter geheel, want enkel mensen, wie ze ook mogen zijn, kunnen deze nieuwe parochie gestalte geven want dit is geen privilegie van enkele uitverkorenen, zo werkt het niet.

De H. Eisabethparochie zal ons allen verbinden over diverse bruggen heen en nodigt ons uit om, vanuit ons geloof, ankerpunten te worden die een oase brengen van eenheid in diversiteit.

Bij het buitengaan kregen we tevens een flesje Elisabethbier, een mooi aandenken voor deze nieuwe start.

Een geslaagde avond!

We kijken reeds uit naar volgend jaar.

Philippe Tas

Onze bijzonder dank gaat uit naar Harold Van De Perre voor het logo, Piet Van Hoyweghen voor de foto's en drukkerij Eddy Merkcx uit Grembergen voor de opmaak van de banner, het  bieretiket en de bladwijzer.
 

Zoeken

Dekenaal nieuws