Welkom bij de Heilige Elisabethparochie in Dendermonde.

Recent nieuws

Opening H. Hartkapel Sint-Gillis -Dendermonde

Foto's Ignace licht de verering van het H. Hart toe. Priester Paul zegent de kapel. Op zaterdag 15 juni werd de H. Hartkapel in de Vlietbergstraat (rechtover parking Delhaize) na restauratie opnieuw ingezegend door priester Paul. Enkele mensen van de Vrienden van de Sint-Egidiuskerk zetten hun...

Lees meer

Verbonden over bruggen heen

Op vrijdag 24 mei vierden we ons brugfeest in het Gildenhuis te Grembergen, waarbij diverse mensen die, op één of andere manier parochiaal betrokken zijn, werden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Lees meer

Jubilarissen wijdingsjaren 1973-1974 met EH De Craene

Van links naar rechts: Eduard Janssens, Jozef Verstraeten, (bisschop Lode), Dirk Smet, Paul De Craene, Frans Hitchinson, (verontschuldigd: Herman Vandewalle). Op 30 mei ontving bisschop Lode de priesters van het bisdom Gent die gewijd werden in de jaren 1973 en 1974, waaronder E.H. Paul De Craene...

Lees meer

Dankviering 1ste communie Sint-Egidius, Sint-Gillis-Dendermonde

De juffen, priester Paul uit naam van deken Jo, de kinderen die hun eerste communie deden en hun families kwamen samen op zondag 2 juni om 11 uur in onze kerk om hun mooie dag te herbeleven. Na de viering was er een snoepjesreceptie en ook een natje en een droogje voor de families. De communicantjes...

Lees meer

Voorstelling Elisabethparochie

Op het Brugfeest op 24 mei werd op een originele wijze de naam bekend gemaakt van onze parochie. Graag delen we dit introfilmpje met u allen. Geniet er van! Met bijzondere dank aan Lorenz, Gust en Bernadette voor de realisatie daar van.

Lees meer

Pastoraal Beraad 4 juni

Onze parochie is momenteel druk aan het werken aan een pastoraal meerjarenplan. We willen samen met alle geïnteresseerden dit meerjarenplan bespreken.

Lees meer

Dankviering vormelingen Sint-Egidiuskerk, Sint-Gillis -Dendermonde

Onder de deskundige begeleiding van Marijke werden de vormelingen doorheen de dankviering op 26 mei geleid. Samen met Tim en het Sint-Gillis koor zorgden ze voor de muzikale begeleiding. Priester Paul ging uit naam van deken Jo de viering voor. Maria, voorzitter van Samana en haar team zorgden voor...

Lees meer
Elisabethparochie in Dendermonde

Zoeken

Dekenaal nieuws